۰۹۱۲۸۳۸۳۵۴۲

عکاسی مراسم سازمانی

عکاسی مراسم سازمانی
ثبت تصاویر و رویدادهای مربوط به مراسم های سازمان و ارگان ها و نهاد های مختلف دارای اهمیت ویژه است. چراکه عملکرد نهاد و سازمان در همان تصاویر ثبت می شود و تا همیشه می ماند.دید عکاس در ثبت لحظه ها هم بسیار همه است.
عکاسی مراسم سازمانی نیز مانند عکاسی تجاری به زیرشاخه هایی تقسیم می شود که در اینجا به 5 مورد از آن ها اشاره می کنیم:
1.عکاسی کنسرت
2.عکاسی همایش
3.عکاسی سمینار
4.عکاسی کنگره
5.عکاسی جشن فارغ التحصیلی
عکاسی مراسم سازمانی می تواند برای ارگان های مختلفی باشد. مجموعه نقش نگار هیچ گونه محدودیتی برای انجام امور عکاسی مراسم سازمانی ندارد. علاوه بر عکاسی مراسم سازمانی، فیلمبرداری مراسم سازمانی نیز از جمله فعالیت های تخصصی مجموعه نقش نگار است. نمونه هایی از عکاسی مراسم سازمانی و فیلم برداری مراسم سازمانی در بخش نمونه کار وب سایت مجموعه نقش نگار قابل مشاهده است. برای برقراری ارتباط با مجموعه برای همکاری و یا حضور در دوره های آموزشی، با تلفن های تماس مجموعه نقش نگار در ارتباط باشید.