۰۹۱۲۸۳۸۳۵۴۲

فیلم برداری تجاری

فیلم برداری تجاری
در عصر تکنولوژی و ایده ها که اکنون ما در آن به سر می بریم هرگز نمی توان میزان تاثیرگذاری تبلیغات سمعی-بصری را در اذهان عمومی و رسانه ها کتمان کرد.نمونه های موفق از این تبلیغات شاهدی بر این مدعاست.چراکه به خوبی در ذهن بیننده ثبت می شود و آنچه که از خلاقیت در ایده و تصویربرداری در آن به کاربرده شده است می ماند و ماندگار می شود. یك تیزر و آگهی تبلیغاتی اگر با توجه به اصول و قواعد فیلمسازی و تصویربرداری ساخته شده و با شناخت كافی از مخاطبان و فضای جامعه همراه باشد بی شك تاثیر چشمگیری در پیشبرد اهداف صاحب كالا یا خدمات خواهد داشت و یک محتوای تولیدی-نمایشی ویژه به حساب خواهد آمد.
تصویر برداری تجاری با ارائه جزئیات کامل و دقیق از کالا و یا خدمات موردنظر می تواند تا میزان زیدی بر کسب و جلب اعتماد مخاطب کمک کند.
تصویربرداری های تجاری می توانند دایره گسترده ای از کالاها و خدمات را در جامعه به تصویربکشند و آنان را آنطور که هستند به خوبی و درستی به مخاطبان معرفی نمایند.
تصویربرداری های تجاری علاوه بر نظارت کارگردانی خوب برآن می بایست توسط یک فیلمبردار با تجربه آشنا به اصول فیلمبرداری وسبک های فیلمسازی انجام شود.
تصویربرداری تجاری در چند حوزه زیر قابل دسته بندی است:
1/تصویربرداری تبلیغاتی نظیر ساخت تیزرهای تبلیغاتی تلویزیونی وو رسانه ای در معهرفی محصول یا خدمات
2/تصویربرداری صنعتی نظیر ساخت تیزر و وله از کارخانجات صنعتی
3/تصویربرداری خبری
4/تصویربرداری محتوای آموزشی