۰۹۱۲۸۳۸۳۵۴۲

فیلم مستند

فیلم مستند
مستند سازی و فیلم مستند از شاخه های شناخته شده و برجسته حوزه فیلمسازی است.فیلمسازی بر محور رویداد های واقعی آنچنان که هستند,می چرخد.می توان گفت رئالیسم مهم ترین فاکتور در ساختن و ارائه مستند و فیلم مستند است.واقعیت گرایی در این گرایش اصل است.حال می تواند در ظروف فرعی دیگر معنا یابد.مستند صنعتی ,مستند روستایی ,مستند زندگی نامه, مستند شهری و مستند تاریخی در گروه فیلم سازی هستند گروه هنری نقش نگار قرار می گیرد و به صورت حرفه ای ساخته می شود. مستند سازی و فیلم مستند در گرایش های مختلفی که به آن ها اشاره شد در تیم تخصصی مجموعه نقش نگار با بهترین تجهیزات فیلمبرداری و عکاسی انجام می شود. بخشی از نمونه کار های مجموعه نقش نگار در حوزه فیلم مستند و مستند سازی، در بخش نمونه کار قابل مشاهده است.