۰۹۱۲۸۳۸۳۵۴۲

تدوین فیلم آموزشی

تدوین فیلم آموزشی
فیلم های آموزشی که در گروه هنری نقش نگار به مرحله تدوین و تولید نهایی می رسند در موضوعات فیلم آموزشی کاربا دستگاه,فیلم آموزشی استفاده از محصول,فیلم های آموزش موسیقی,فیلم های اموزش هنر,فیلم های آموزش ورزش و فیلم های اموزشی مقاطع تحصیلی گروه بندی می شوند.
با تدوین فیلم های آموزشی می توان روایت و مجموعه ای از صحنه های تصویربرداری شده را به صورت مداوم و سیال بیان کرد. تدوین زمان و مکان را فشرده می کند ، عناصر متفاوت و پراکنده را مورد تاکید قرار می دهد و کنار هم می گذارد و آنها را چنان مرتب می کند که الگوهای معنایی خاصی ایجاد کنند.
معمولا تدوین از همان مرحله فیلم برداری آغاز می شود ، به این ترتیب که ، تدوین گر ، فیلم هایی را که هر روز گرفته می شود ( راش ها ) ، در اختیار می گیرد و با مشورت کارگردان ، آن تکه فیلم ها را تدوین می کند.