۰۹۱۲۸۳۸۳۵۴۲

تدوین فیلم مراسم سازمانی

تدوین فیلم مراسم سازمانی
تدوین فیلم Film editing به یکی از مراحل آخر فیلم‌سازی گفته می شود که برای تولید یک فیلم باید انجام شود.
در تدوین نماهای موجود در فیلم خام (footage) انتخاب شده و به هم پیوند داده می شود تا به فیلم نهایی تبدیل شود.
در دنیای فیلم تدوین همان نقش ذهن را در واقعیت به عهده دارد.
به عبارتی در تدوین آنچه پنهان است، پیدا می شود یا آنچه آشکار است پنهان می شود.
در تدوین بهترین تصویر برای دیدن انتخاب می شود.
فیلم های مراسم سازمانی که توسط گروه هنری نقش نگارتصویربرداری و تهیه می شود همچون همایش ها ,کنسرت ها ,سمینارها ,کنگره ها, جشن های فارغ التحصیلی و فیلم های مدارس مانند سایر فیلم ها در موضوعات مختلف از تدوین برخوردار هستند تا بهتر و با کیفیت تر دیده شوند.