۰۹۱۲۸۳۸۳۵۴۲

مجری

مجری
مجری فردی است که با حضور خود چه در برنامه تلویزیونی و چه در مراسم ها نقش مدیریت و اداره امور اجرایی طی یک مراسم را بر عهده می گیرد. معمولا معرفی اهداف و برنامه ها بر عهده مجری است. مجری می تواند در گروه های سنی مختلف باشد یعنی چه بزرگسال و چه کودک. جنسیت نیز در مجری بودن فرقی ایجاد نمیکند. مهارت، تسلط، صداقت و ارتباط موثر مهم ترین ویژگی هایی است که هرکس به آن مجهز باشد می تواند خود را در جایگاه یک مجری قرار دهد. پس متوجه می شویم برای اجرای یک برنامه و یا مراسم برای بهتر پیش رفتن آیتم ها و وجود نظم، به حضور مجری نیازمندیم. مجری می تواند با حضورش برنامه رو در ذهن مخاطب ماندگار کند و خاطره ساز باشد.
مجموعه نقش نگار با سابقه خوب خود در زمینه معرفی بهترین ها در حوزه اجرا و گویندگی در کنار شماست تا بهترین ها را برای بهتر برگزار شدن مراسم تان، معرفی نماید. مجری زن، مجری مرد و مجری کودک از جمله گزینه های پیشنهادی برای اجرای مراسم شماست.
برای کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه انتخاب و هماهنگی مجری برای مراسم ها، با تلفن های تماس مجموعه نقش نگار در ساعات کاری در ارتباط باشید.